Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /var/www/html/course/format/tiles/classes/output/inline_css_output.php on line 158
  • Video og lyd differentierer rummet

   Illustration af optagelse med video   Med video og lyd kan underviseren understøtte flere forskellige aktiviteter på samme tid, både i undervisningsrummet og udenfor. Det gør det muligt at differentiere oplæg og aktiviteter, men gør det også muligt at knytte undervisningen tættere på praksisser udenfor undervisningen

   Alle emner er bygget op om to centrale loops. I det første loop arbejdes i temaet, fx på et teammøde, mens alle teams mødes til andet loop. Her arbejdes både i eget team og på tværs af teams. Tredje loop er et bonus loop. De enkelte loop består af en fælles oplevelse, refleksion og nye begreber, og endelig afprøvning. 

  • Loop 1 video i undervisningen

   2 timer i team + afprøvning i egen undervisning

   I første loop ser teamet  et udvalg af videoer, der kunne være produceret til deres egen undervisning. Loopet består af tre trin:

   • I mindre team gennemses eksempler på videoer til undervisningen. 
   • I teamet diskuteres videoernes funktion i undervisningen ud fra en typologimodel. 
   • Deltagerne optager, gemmer og deler en første videoskitse til video til egen undervisning. Denne afprøves efterfølgende i egen undervisning. 

   Læs mere om loopet nederst på siden under Loop 1

   Ressourcer i loop 1

   Alle ressourcer findes nederst på siden under Loop 1

   • 3 eksempler på videoer, til et forløb om forfatterskabslæsning i dansk
   • Forslag til typologi over videoens funktion i undervisningen
   • Teknisk vejledning til at komme igang med egen produktion for begyndere, let øvede eller øvede. 
   • Hand-out med opgavebeskrivelse (pdf)


   Loop 2 tekniske løsninger

   2 timer i fællesskab + afprøvning i egen undervisning

   I andet loop undersøger teamet sammen med andre team forskellige teknologier til produktion og deling af video. Loopet består af tre trin:

   • Alle teams mødes og afprøver forskellige løsninger til optagelse af video (se matrix i opgaven)
   • Alle deltagere mødes i nye matrix-teams og præsenterer den afprøvede løsning
   • Udvikling og afprøvning i egen undervisning

   Læs mere om loopet nederst på siden under Loop 1

   Ressourcer i loop 2

   Alle ressourcer findes nederst på siden under Loop

   • Overblik over organisering af grupper
   • Vejledning i brug af udvalgte teknologier
   • Hand-out med opgavebeskrivelse (pdf)


   Loop 3 (bonusloop) lyd i undervisningen

   2 timer i team + afprøvning i egen undervisning

   Tredje loop er et bonusloop, hvor teamet får mulighed for at arbejde med lyd, som en ressource, der har samme funktion som video i undervisningen. Igen arbejdes i tre trin:

   • I mindre team gennemhøres eksempler på lydfiler til undervisningen.
   • Refleksion over lydfilernes funktion og virkemidler i teamet
   • Udvikling og afprøvning i egen undervisning

   Læs mere om loopet nederst på siden under Loop 3

   Ressourcer i loop 3

   Alle ressourcer findes nederst på siden under Loop 3

   • 3 eksempler på lydfiler til et forløb om forfatterskabslæsning
   • Overblik over genrens særlige virkemidler
   • Hand-out med opgavebeskrivelse (pdf) • Loop 1: Video i undervisningen

 • Loop 2: Tekniske løsninger

 • Loop 3 (bonusloop): Lyd i undervisningen