Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /var/www/html/course/format/tiles/classes/output/inline_css_output.php on line 158
  • Stilladsering og samarbejde

   personer bygger stillads

   Stilladsering handler om at fange deltagernes interesse og støtte deres læring, så de ikke mister modet eller oplever unødig frustration. Digitale værktøjer og platforme kan være med til at stilladsere undervisning, både ved at tilbyde hjælp, ny viden eller supplerende ressourcer. Det kan ske på en  simpel digital opslagstavle, i en digital notesbog eller i et avanceret LMS, learning management system, eller læringsplatform. 

   Alle emner er bygget op om to centrale loops. I det første loop arbejdes i temaet, fx på et teammøde, mens alle teams mødes til andet loop. Her arbejdes både i eget team og på tværs af teams. Tredje loop er et bonus loop. De enkelte loop består af en fælles oplevelse, refleksion og nye begreber, og endelig afprøvning. 


  • Loop 1 eksempel på stilladsering

     2 timer i team + afprøvning i egen undervisning

   I første loop undersøger teamet i fællesskab et eksempel på et stilladseret forløb, hvor forskellige elementer bidrager med forskellige aktiviteter og ressourcer:

   • Teamet undersøger det stilladserede forløb
   • I teamet diskuteres de forskellige elementer ud fra en model (ABC-modellen)
   • Deltagerne udvikler et  forløb i fællesskab, fx et tværfagligt forløb, med eksempler fra ABC-modellen

   Læs mere om loopet nederst på siden under Loop 1

   Ressourcer i loop 1

   Alle ressourcer findes nederst på siden under loop 1

   • Eksempel på stilladseret forløb til samfundsfag (pdf)
   • ABC-modellen
   • Hand-out med opgavebeskrivelse (pdf)

   Loop 2 stilladsering i LMS

     2 timer i fællesskab + afprøvning i egen undervisning

   I andet loop arbejder teamet med de forskellige elementer, et forløb består af. Loopet består af tre trin:

   • Med erfaringer fra første loop besøger teamet nu eget LMS eller anden digital mulighed for at stilladsere undervisningen. Teamets brug sættes i relation til LMS-modellen
   • Deltagerne mødes i nye matrixgrupper og præsenterer gruppens fund og iagttagelser
   • Nye ideer og erfaringer indarbejdes i eksisterende forløb fra egen undervisning

   Læs mere om loopet neders på siden under Loop 2

   Ressourcer i loop 2

   Alle ressourcer findes nederst på siden under loop 2

   • LMS-modellen
   • Overblik over matrix-grupper
   • Hand-out med opgavebeskrivelse (pdf)

   Loop 3 (bonusloop) stilladsering i word, padlet og teams

     2 timer i team + afprøvning i egen undervisning

   Tredje loop er et bonusloop, hvor teamet får mulighed for at arbejde med andre digitale værktøjer, der kan stilladsere undervisningen. Igen arbejdes i tre trin:

   • Fælles erfaring i team
   • Refleksion og begrebsdannelse i team
   • Udvikling og afprøvning i egen undervisning

   Læs mere om loopet nederst på siden under Loop 3

   Ressourcer i loop 3

   Alle ressourcer findes nederst på siden under loop 3

   • Stilladsering af forløb i OneNote
   • Stilladsering af forløb i Microsoft Teams
   • Stilladsering af forløb i Padlet
   • Stilladsering af forløb i Word
   • Hand-out med opgavebeskrivelse (pdf)


 • Loop 1: Eksempel på stilladsering

 • Loop 2: Undersøg eget LMS

 • Loop 3: Andre digitale værktøjer