Deprecated: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored in /var/www/html/course/format/tiles/classes/output/inline_css_output.php on line 158
  • Foropgave for ledelsen

   Ledelsesteam i dialog

   Opgaven med at løfte kompetenceniveauet for digitalt understøttet undervisning begynder hos ledelsen. Det kræver beslutninger både på det strategiske og det taktiske niveau, hvis lærerne skal kunne udvikle og forandre undervisningen på det operationelle niveau. 

   Rent praktisk kræver konceptet omkring dkveu.dk, at ledelsen afsætter tid, både til arbejde i team og arbejde med hele gruppen af undervisere. Hvert tema kræver som minimum 2 timers arbejde i team og to timers arbejde i fællesskab

   Alle emner er bygget op om to centrale loops. I det første loop arbejdes i temaet, fx på et teammøde, mens alle teams mødes til andet loop. Her arbejdes både i eget team og på tværs af teams. Tredje loop er et bonus loop. De enkelte loop består af en fælles oplevelse, refleksion og nye begreber og endelig afprøvning. 

   Dette første tema, der retter sig mod ledelsen, er opbygget på samme måde. 


  • Loop 1 gennemgang af koncept

      45 minutter - 1,5 time i ledelsesteamet

   I første loop deler ledelsesteamet et didaktisk blik på det samlede koncept. Loopet består af tre trin:

   • Besøg platformen, dkveu.dk
   • Lederfokus: Forholdet mellem didaktik, undervisning og læring
   • Fra strategi til praksis  - vores pædagogiske-didaktiske grundlag og digitale teknologiers rolle heri

   Alt efter hvordan teamet arbejder, kan forberedelsen til de enkelte punkter foregå individuelt eller i fællesskab. Tidsrammen er derfor i dette emne bredere end det er tilfældet i de øvrige emner. 


   Læs mere om loopet nederst på siden under Loop 1

   Ressourcer i loop 1

   Alle ressourcer findes nederst på siden under Loop 1

   • TPACK 
   • Organisationsdidaktisk model
   • Hand-out med opgavebeskrivelse (pdf)

   Loop 2 elementer i digitalt understøttet læring

     45 minutter - 1,5 time i ledelsesteamet

   I andet loop er fokus på det taktiske niveau. Loopet består af tre trin:

   • Fokus på udvalgte elementer i konceptet
   • Teknologitypologi
   • Fra strategi til praksis - vores handleplaner ift. inddragelse af teknologi i undervisningen

   Alt efter hvordan teamet arbejder, kan forberedelsen til de enkelte punkter foregå individuelt eller i fællesskab. Tidsrammen er derfor i dette emne bredere end det er tilfældet i de øvrige emner. 


   Læs mere om loopet nederst på siden under Loop 2

   Ressourcer i loop 2

   Alle ressourcer findes nederst på siden under Loop  2

   • SAMR
   • Organisationsdidaktisk model
   • Hand-out med opgavebeskrivelse (pdf)

   Loop 3 rekruttering gennem video

     1- 1,5 time i ledelsesteamet

   Tredje loop er et bonusloop, hvor teamet får mulighed på en gang at arbejde med teknologier, som underviserne også arbejder med og samtidig klargøre en relevant ressource. Igen arbejdes i tre trin:

   • Besøg videotema (Emne 4: distribuering og differentiering)
   • Udvikling af video-baseret nyhedsbrev
   • Udvikling af lokalt koncept for Didaktisk-teknologisk orienterede MUS- og TUS-samtaler

   Alt efter hvordan teamet arbejder, kan forberedelsen til de enkelte punkter foregå individuelt eller i fællesskab. Tidsrammen er derfor i dette emne bredere end det er tilfældet i de øvrige emner. 

   Læs mere om loopet nederst på siden under Loop 3

   Ressourcer i loop 3

   Alle ressourcer findes nederst på siden under Loop  3

   • Rapport fra CuDim
   • Video om didaktisk orienterede MUS- og GRUS-samtaler
   • Hand-out med opgavebeskrivelse (pdf)


 • Loop 1: Gennemgang af koncept

 • Loop 2: Elementer i digitalt understøttet læring

 • Loop 3: Rekruttering gennem video